Hỗ trợ trực tuyến

Phương Mai Clinic

ÐT: (+84) 24 66563311

phuongmaiclinic@gmail.com

Hotline: (+84) 24 66563311

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu

Tầm nhìn:

Xây dựng thương hiệu PHÒNG KHÁM PHƯƠNG MAI thành một chuỗi phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa tại Việt Nam

Sứ mệnh:

Đem lại sự an tâm và tin tưởng cho bệnh nhân

Mục tiêu:

Đến năm 2020 thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế