Hỗ trợ trực tuyến

Phương Mai Clinic

ÐT: (+84) 24 66563311

phuongmaiclinic@gmail.com

Hotline: (+84) 24 66563311

Bảng giá dịch vụ siêu âm, xét nghiệm

Siêu âm 

Siêu âm thai thường

lần

200,000

Siêu âm thai  4 D

lần

300,000

Soi cổ tử cung

lần

400,000

Siêu âm tử cung-phần phụ - vú ( đầu dò)

lần

200,000

Siêu âm tuyến giáp / Ổ bụng

lần

200,000

Siêu âm bơm nước

lần

700,000

Xét nghiệm nội tiết

Prolactin

lần

200,000

EIA

lần

800,000

Beta HCG

lần

200,000

Beta HCG - IUI

lần

150,000

E2

lần

200,000

AMH

lần

700,000

E2, LH, Progesterone

lần

450,000

FSH

lần

200,000

Testosterone

lần

150,000

Xét nghiệm LH

lần

150,000

Progesterone

lần

175,000

Xét nghiệm tế bào

CA 125

lần

250,000

CA 153

lần

250,000

Papanicolau ( TBAD)

lần

100,000

Thin prep

lần

700,000

Tế bào vú

lần

200,000

HE4

lần

600,000

Xét nghiệm huyết học

Double Test

lần

650,000

Triple test

lần

650,000

Tổng phân tích máu

lần

150,000

Nhóm máu ABO

lần

60,000

Nhóm máu Rh

lần

60,000

Xét nghiệm miễn dịch

Xét nghiệm HPV

lần

700,000

Antiphotpholipit: IgG, IgM

lần

750,000

Xét nghiệm tinh dịch đồ

lần

200,000

HbsAg ( Viêm gan B)

lần

100,000

TB Test

lần

100,000

HbsAg Cobas

lần

150,000

HbeAg Cobas

lần

150,000

HIV

lần

100,000

Giang mai

lần

100,000

Giang mai định lượng

lần

200,000

AntiCardiolipin : IgG, IgM

lần

650,000

LA ( kháng đông Lupus)

lần

750,000

Anti Beta 2 Glycoprotein

lần

650,000

CRP định lượng

lần

120,000

HIV nhanh

lần

150,000

HVCAb

lần

200,000

Dengue Fever IgM, IgG

lần

250,000

Dengue Fever NS1

lần

350,000

Influenza (type A,B)

lần

350,000

Rubella IgM, IgG

lần

550,000

Xét nghiệm nước tiểu

10 thông số

lần

50,000

Thử nước tiểu thai

lần

50,000

HCG

lần

50,000

Xét nghiệm sinh hóa

Creatinin

lần

40,000

Glucose

lần

50,000

Xét nghiệm AST, ALT

lần

70,000

Ure: máu, NT

lần

40,000

Triglyceride

lần

50,000

Cholesterol

lần

50,000

Xét nghiệm GGT

lần

50,000

Bilirubin

lần

50,000

A/G

lần

60,000

Sắt huyết thanh

lần

60,000

Calci, Calci ion

lần

100,000

LDL Cholesterol

lần

40,000

HDL Cholesterol

lần

40,000

Acil Uric

lần

50,000

Protein niệu/máu

lần

50,000

Xét nghiệm vi sinh

Chlamydia

lần

100,000

Soi tươi

lần

100,000

Bảng giá này có thể thay đổi không cần báo trước