Hỗ trợ trực tuyến

Phương Mai Clinic

ÐT: (+84) 24 66563311

phuongmaiclinic@gmail.com

Hotline: (+84) 24 66563311

Cập nhật bảng giá khám có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Phương Mai xin cập nhật giá khám và dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1/8/2016

Bảng giá
Dịch vụ Giá (đồng)
Giá khám Giáo sư 400.000 
Giá khám Tiến sĩ 300.000
Bác sĩ 250.000
Cắt polip cổ tử cung (Mức độ 1) 2.000.000
Cắt polip cổ tử cung (Mức độ 2) 1.500.000
Nong buồng tử cung 1.500.000

 

Lưu ý: Những dịch vụ không đề cập ở đây giá giữ nguyên không thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm của khách hàng với chúng tôi trong thời gian qua.